About 1

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

Internacionální Doktorandský Seminář (IDS) jako podpora rozvoje mezinárodních institucionálních partnerství– IDS

V lednu 2021 řešitelský kolektiv pod vedením odpovědného řešitele prof. Ing. Miloše Čambála, CSc. zahájil řešení projektu, jehož hlavním cílem je posilnění přeshraniční spolupráce zapojených institucí prostřednictvím propojení přeshraničních sítí, výměny vědomostí studentů doktorandského studia a mladých nadějných výzkumníků a taktéž prohloubení kontaktů výzkumných pracovníků zúčastněných zahraničních institucí. Výstupem bude zorganizování Internacionálního doktorandského semináře (IDS) s cílem podpořit transfer vědomostí mezi výzkumnými institucemi a podnítit zájem jednotlivců využívat teoretické poznatky v efektivním výzkumu, a tím zvýšit atraktivnost zapojených území. Díky účasti na IDS budou mít mladí výzkumníci možnost setkat se se zahraničními partnery, vyměnit si cenné zkušenosti z výzkumu, získat hodnotnou zpětnou vazbu a navázat příznivé partnerství do budoucna.

Important dates

Last date for registration

4th April 2021

Last date for submission of full papers

4th April 2021.

Date of the conferences

4th April 2021

Conference Thematic Areas

  1. ENTERPRISE ECONOMICS
    Enterprise and Enterprise Environment for SME, Cost Behaviour, Budgeting and Planning, Management Accounting in Healthcare, Tools and Methods of Managerial Accounting and Controlling, Knowledge-based Activities and Services
  2. INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
    Industry 4.0, Minimization of Negative Impacts of Manual and Machine Work on Human Organism, Information Systems Aimed at Performance Improvement and Improvement of Production and Administrative Processes, Systems of Product and Process Quality Management, Building Successful Logistics Partnerships, Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, Environmentally Responsible Logistics Systems
  3. FINANCE
    Financial Performance Determinants of Organizations, Financial Performance Predictive Models of Firms and Sectors, Trends in Formation and Use of Business Models Increasing Firm Performance, The Quality of Account Information and Its Impact on Performance Measurement, Tax Aspects of Economic Activities, Networking and Managing Cluster Organisations and Their Performance

Which treats of the character and pursuits of the famous Don Quixote of La Mancha.

Which treats of the first sally the ingenious Don Quixote made from home.

Wherein is related the droll way in which Don Quixote had himself dubbed a knight.